Hinnad

Hinnad on toodud arvestusliku lehekülje kohta (1 lk = 1800 tähemärki koos tühikutega). Hinna sisse kuulub tõlge, keeleline korrektuur ja väljastusülevaatus. Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Inglise-eesti 12 €Saksa-eesti 12 €

Vene-eesti 12 €

Soome-eesti 12 €

Läti-eesti 12 €

Leedu-eesti 12 €

Rootsi-eesti 13 €Norra-eesti 13 €

Prantsuse-eesti 13 €

Itaalia-eesti 13 €

Hispaania-eesti 13 €

Poola-eesti 13 €

Eesti-inglise 14 €Eesti-saksa 14 €

Eesti-vene 14 €

Eesti-soome 14 €

Eesti-läti 14 €

Eesti-leedu 14 €

Eesti-rootsi 15 €Eesti-norra 15 €

Eesti-prantsuse 15 €

Eesti-itaalia 15 €

Eesti-hispaania 15 €

Eesti-poola 15 €

Muud keeled kokkuleppel.

Hinnakirjas on toodud baashinnad. Konkreetse tõlke hinnapakkumine võib lähtuvalt teksti spetsiifikast erineda.
Mahu puhul alla 1800 tähemärgi on miinimumtariifiks 0,5 arvestusliku lehekülje hind.
Kiirtööde korral juurdehindlus kokkuleppel.
Mahukamate tekstide korral soodustus!

Esita tellimus/hinnapäring

Usaldusväärne ettevõte 2024